Degalin?s

     UAB „Narjanta“ mažmenin? prekyb? šviesiaisiais naftos produktais prad?jo 1996 metais. Šiuo metu ?mon? turi 4 degalines. Pirmoji ?sik?rusi keli? Kupiškis-Utena-Rokiškis sankirtoje, Aleksandrijos kaime, Kupiškio rajone, antroji keli? Utena – Rokiškis – Anykš?iai – Kupiškis keli? sankirtoje, Sv?dasuose, Anykš?i? rajone, tre?i?j? degalin? rasite Utenoje, Palangos gatv?je 66. Naujausia degalin? ?sik?rusi Suba?iaus miestelyje, šalia kelio Kupiškis – Panev?žys. Degalin?se mes prekiaujame vis? r?ši? degalais: benzinu, dyzelinu, žym?tu dyzelinu žem?s ?kiui bei suskystintomis dujomis. ?ia veikia parduotuv?s, tad J?s galite ?sigyti b?tiniausi? preki? J?s? automobiliui, taip pat pasivaišinti kava bei užk?sti karšt? užkandži?. Degalin? Aleksandrijos kaime ?sik?rusi šalia kavin?s „Janta“ bei motelio, kur J?s? laukia skanus maistas bei puikus poilsis.