Apie mus

     Pagrindin? UAB „Narjanta“ veikla yra didmenin? prekyba naftos produktais. ?mon? šia veikla ver?iasi nuo 2001 met?. M?s? ?mon? prekiauja naftos produktais pagamintais AB „ORLEN Lietuva“. Viso parduodamo kuro kokyb? atitinka j? kokyb?s pase nurodytus duomenis. Bendrov?s didmenin?s prekybos kuro baz? ?sik?rusi Technikos g. 12, Kupiškyje. Šviesiuosius naftos produktus pristatome ir savo transportu. M?s? benzinvežiai atitinka Europos s?jungos keliamus saugos reikalavimus pavojingiems kroviniams vežti. Autocistern? skaitikliai yra metrologiškai patikrinti, talpos kalibruotos. Šiuo met? prekiaujame šiais šviesiaisiais naftos produktais:

  • 95 mark?s bešviniu benzinu;
  • Dyzelinu;
  • Dyzelinu žem?s ?kiui;
  • Dyzeliniu krosni? kuru

     M?s? svarbiausias tikslas tiekti aukš?iausios kokyb?s šviesiuosius naftos produktus klientui palankiomis kainomis. Didel? d?mes? skiriame operatyviam klient? aptarnavimui.Pagrindiniai klientai yra pramon?s ir transporto ?mon?s, žem?s ?kio bendrov?s bei ?kininkai.